pátek 6. března 2009

Průměrná odezva v Asii je 4x pomalejší než v USA

Internettrafficreport.com denodenně sbírá data o rychlosti a kvalitě provozu sítě po celém světě. Z jejich webu se tak můžete kdykoliv dopátrat údaje o průměrné odezvě nebo míře ztracených paketů. Při odhalení detailů jednotlivých světových regionů zjistíte, že data nejsou získávána z nějakého velkého počtu routerů, nicméně pro orientační účely jsou nabízené informace postačující.

Z grafů je patrné, že průměrná odezva v Asii je při hodnotě 377 ms téměř 4x horší než v USA (96 ms).

O čem to svědčí? Podle mého názoru o tom, že v Asii existuje větší zastoupení administrátorů, kteří zakázali používání
ICMP protokolu pro síť, kterou spravují.

Problém je v příkazu ping, resp. v echo zprávách, které používá z protokolu ICMP pro odeslání žádosti a přijmutí odpovědi. Tímto způsobem může potenciální útočník získat potřebné informace k napadení serveru. Zákaz ICMP protokolu je přitom otázka chvíle a hlavně naprostá rutina pro každého admina.

Bepečnost se v Asii prostě řeší mnohem víc. Ostatně na toto téma vycházejí i články z bezpečnostních portálů. V Číně jsou mnohem rozšířenější pokusy o vniknutí do firemních systémů, útočníci se snaží ukrást kritická data a zobchodovat je.

Žádné komentáře:

Okomentovat